Thomas JORION
Photographer

Fantasia rosso

Textile factory, Italy - 2010